• درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اصفهان
تلفن تماس:  03132226741

درباره پزشک

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)