• درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اصفهان
تلفن تماس:  03132226741

درباره پزشک

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و پروستات ( ارولوژیست )